top of page

Werkwijze bij begeleiding en remedial teaching

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek (kosteloos)

  • Gesprek met ouders, leerkracht/docent of mentor 

  • Verzameling van gegevens: voorgeschiedenis, testen, leerlingvolgsysteem, cijfers.

  • Zo nodig aanvullend onderzoek.

  • We maken een plan van aanpak.

  • Begeleiding 1 uur in de week, met opdrachten voor de rest van de week.

  • We spreken een evaluatiemoment af.

  • Om de voortgang te meten wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van analyse van bestaand materiaal: testen van school, citotoetsen, proefwerken. Zo nodig wordt aanvullend getest.

bottom of page