Intelligentieonderzoek

 

Wellicht heeft u een vraag over de capaciteiten van uw kind of leerling.

  • Wat kunnen we verwachten? Eisen we te veel, of te weinig?

  • Welk schoolniveau is het meest geschikt?

  • Worden de leerproblemen veroorzaakt door onvoldoende cognitieve capaciteiten?

  • Is er sprake van hoogbegaafdheid?

 

In zo'n geval kan het zinvol zijn een intelligentietest af te nemen.

De test is niet alleen bedoeld om het intelligentieniveau vast te stellen. Het is vooral ook een hulpmiddel om de sterke en zwakke kanten  in kaart te brengen, zodat het advies daar zo goed mogelijk op afgestemd kan worden. U krijgt binnen een week een gedetailleerd, professioneel rapport, dat mondeling toegelicht wordt.

In de meeste gevallen wordt de WISC-III NL gebruikt.

  • Voor kinderen van 6-17 jaar. 

  • 13 onderdelen, waarmee verschillende vaardigheden worden gemeten.

  • De test wordt mondeling afgenomen.

  • Prettig om te doen: variatie in de taken en direct contact met de testleider.

 

De nieuwste editie, de WISC-V, wordt momenteel beoordeeld door de COTAN (commissie testaangelegenheden).  Zolang de uitslag nog niet bekend is, wordt de WISC III gebruikt.

Het onderwijsniveau kan ook in kaart gebracht worden met de NIO.

Deze test is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij de juiste keuze van het niveau van (vervolg) onderwijs van leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

Het is een schriftelijke test met meerkeuzevragen. In mijn praktijk kan de test digitaal afgenomen worden.