top of page

Begeleiding, remedial teaching

 • Hulp bij lees- en spellingproblemen, al dan niet ten gevolge van dyslexie.

 • Aandacht voor directe instructie, vloeiend lezen en integratie van technisch lezen, begrijpend lezen en spellen.

 • Hulp bij Engels en Nederlands: spelling, grammatica en teksten.                       

 • Werkwoordspelling.

 • Zinsontleding en woordbenoeming.

 • Cursus Engelse spelling voor groep 8, aansluitend bij de methode die op het voortgezet onderwijs gebruikt zal worden.

 • Examentraining Engels en Nederlands. 

           Aandacht voor de structuur van een tekst.

           Aandacht voor valkuilen bij het beantwoorden van de vragen.

 • Wetenschappelijk verantwoorde methodes. Veel digitaal, maar ook op papier.

 • Aansluiting bij de schoolpraktijk: lesmethodes en terminologie.

 • Een gestructureerde, planmatige aanpak.

 • Veel aandacht voor motivatie en vergroten van het zelfvertrouwen. Het unieke van iedere leerling staat centraal.

 • De reactie van de leerling bepaalt mede de volgende stap in de begeleiding.

 • Streven naar haalbare, acceptabele doelen.

bottom of page