Werkgeheugen

Herkent u dit bij uw kind of leerling​?

  • Moeilijk aan een taak kunnen beginnen

  • Moeite met het opvolgen van instructies

  • Vergeten wat je ook al weer moest doen

  • Zitten dromen

  • Afhaken tijdens een taak

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken vaak te maken hebben met een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor korte tijd vast te houden en vervolgens te gebruiken in ons denkproces. 

Het werkgeheugen is te trainen. Jungle Memory is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag hun werkgeheugen trainen. Het meeste effect wordt bereikt als de training gecombineerd wordt met remedial teaching.

Als er, bij u als ouder of docent, een vermoeden bestaat van problemen op het gebied van het werkgeheugen, kunnen we aan de hand van tests de problemen in kaart brengen. Als er sprake blijkt te zijn van een achterstand, kunt u bij mij terecht voor remedial teaching in combinatie met de werkgeheugentraining.