Dyslexieonderzoek 

In veel gevallen worden lees- en of spellingproblemen al op de basisschool gesignaleerd en wordt een door de zorgverzekeraar vergoed traject voor diagnose en behandeling gevolgd.

Er zijn echter ook leerlingen die pas in het voortgezet onderwijs problemen ondervinden bij het lezen en spellen. Bijvoorbeeld omdat ze bovengemiddeld intelligent zijn. Pas als de teksten ingewikkelder worden, als er meer tijdsdruk is en als de moderne vreemde talen aan bod komen blijkt dat de leerling achterstanden oploopt.  

 

Als een leerling, om welke reden dan ook, niet (meer) in aanmerking komt voor het vergoede traject, kunt u in mijn praktijk terecht voor diagnose en behandeling van dyslexie. Daarbij worden de regels gevolgd die zijn opgesteld door De Stichting Dyslexie Nederland.

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/

Na het onderzoek volgt overleg met een gz-psycholoog.

Als er sprake blijkt te zijn van dyslexie wordt een dyslexieverklaring afgegeven.

Voor leerlingen tot 17 jaar